PROVOZOVATEL

Provozovatel televizního vysílání:

AMC Networks Central Europe S.R.O
Pobrezni 620/3
186 00 Praha
Česká republika
IČO: 27112501

Adresa sídla společnosti je zároveň kontaktní adresou.
Telefon: +420 251 081 333
E-mail: infocz@ce.amcnetworks.com

 

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Adresa:
Skretova 44/6
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon: +420 274 813 830
E-mail: podatelna@rrtv.czz

 

Mediální zastoupení
atmedia sp. z o.o.
+420 222 998 700